Gelijkheidstraat 1 bus 00.01       |        8400      |        Oostende       |        059 70 37 00       |        onthaal@wgcdehoek.be

Heb je een vraag? 

Stel die via onderstaand contactformulier. Wij beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.

Wijkgezondheidscentrum De Hoek vzw

 

Gelijkheidstraat 1 bus 00.01 | 8400 | Oostende

059 70 37 00

onthaal@wgcdehoek.be

Sportmedisch onderzoek 

 

 

 

Een sportkeuring of sportmedisch geschiktheidsonderzoek kan je als recreatieve of competitieve sporter zelf aanvragen, of kan opgelegd worden door je sportfederatie. Tijdens dit onderzoek wordt nagegaan of je geschikt bent om aan (competitie-)sport te doen en kunnen mogelijke gezondheidsrisico's aan het licht gesteld worden. Een eerste sportmedische screening met een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek en een rustelektrocardiogram is aan te raden vanaf 14 jaar. Het doel is om het risico op ziekte / blessure tot een minimum te beperken. 

 

In het WGC kunnen wij de meeste onderzoeken om recreatief te sporten kosteloos uitvoeren. U dient hiervoor via het onthaal een afspraak te maken, want dit wordt deels door de verpleegkundige, deels door de arts uitgevoerd. Gelieve sportieve kledij (korte broek) te dragen voor dit onderzoek. Dit onderzoek duurt een dertigtal minuten. 

 

In geval van competitie sport op hoger niveau dient u een afspraak bij een erkende arts te maken. De kostprijs van dit onderzoek bij een erkende sportarts bedraagt €60-100 euro en is niet terugbetaald door het Riziv/mutualiteit, dus ook niet door het WGC. Wel zijn er enkele mutualiteiten die een deel hiervan terugbetalen indien je een aanvullende verzekering hebt. 

 

Voorafgaand aan je consult vul je best online een vragenlijst in die peilt naar je sport -en blessurehistoriek. Aan het einde van de vragenlijst krijg je de mogelijkheid om de samenvatting van je antwoorden rechtstreeks door te sturen, of dit afgeprint mee te brengen. Je kan de vragenlijst ook hier in pdf openen en op papier invullen.