Eerste Wijkgezondheidscentrum van Ostende

 

Als WGC zijn we een laagdrempelig, multidisciplinair eerstelijnscentrum. U kunt bij ons niet alleen bij Uw vaste huisarts terecht, maar ook bij een van de andere hulpverleners zoals een verpleegkundige, een vroedvrouw, een psycholoog en een maatschappelijk assistent. Ook onze onthaalmedewerkers staan elke dag klaar om de patiënten te helpen waar nodig.


We werken in het forfaitaire betalingssysteem. Dit houdt in dat de patiënt zich kosteloos inschrijft en niet meer per consultatie hoeft te betalen. Het WGC ontvangt immers een vast bedrag per maand per ingeschreven patiënt rechtstreeks van de mutualiteit. Daarmee organiseren wij uw eerstelijnszorg.

 

Meer weten over inschrijven?

gallery/1a8645911f0a7246606dc646389b6a13_359.47826086957x240

Eerstelijnszorg

WGC De Hoek staat in voor een kwaliteitsvoleerstelijnszorgaanbod gericht op gezondheid en welzijn. De patiënt staat centraal en het aanbod wordt afgestemd op de zorgnood. De patiënt werkt samen met het team aan zijn of haar gezondheid en draagt ook mee de verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn.

Interdisciplinair 

Wie kiest voor WGC De Hoek kiest voor een zorgteam! Dagelijks staan de huisartsen, verpleegkundigen, vroedvrouw, psycholoog en maatschappelijk werker klaar om samen met u aan uw gezondheid te werken. Door structureel overleg, een goede omkadering en gerichte coördinatie verhogen we de kwaliteit van uw zorg. Ons team werkt samen onder één dak en vanuit een gedeelde zorgvisie.

Toegankelijke en wijkgerichte zorg

Door de laagdrempelige en eenvoudige structuur van het forfaitaire systeem kunnen wij toegankelijke zorg garanderen. Patiënten kunnen, zonder financiële bijdrage te moeten betalen, huisartsen, verpleegkundigen en vroedvrouw consulteren. Ook voor de andere disciplines binnen het centrum waken wij erover dat de financiële drempel voor de patiënt laag is.

Vanuit een divers-sensitieve instelling die rekening houdt met de sociaal-culturele, sociaal-economische en etnisch-culturele achtergrond van mensen passen wij de zorg aan de nood van de patiënt aan.

Door de centrale locatie van het centrum binnen het afgebakende werkingsgebied en de wijkgerichte werking is het centrum ook fysiek snel en makkelijk toegankelijk voor de patiënten uit de wijken Westerkwartier, Sint Jan en Stene.

 

 

Toekomst gerichte en preventieve zorg

Het WGC besteedt bijzondere aandacht aan het proactief werken aan gezondheid. Dit niet alleen individueel, per patiënt, maar ook op het niveau van de wijk met specifieke wijkgerichte preventieve gezondheidscampagnes.

Wijkgezondheidscentrum De Hoek is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw). De inkomsten investeren we in de huidige werking en de toekomstige doelstellingen van het centrum.

 

We zijn een onafhankelijke en pluralistische organisatie wat inhoudt dat onze instelling niet wordt aangestuurd door een bepaalde levensbeschouwelijke, ideologische of politieke strekking.

Wijkgezondheidscentrum De Hoek is een opleidingspraktijk. We zijn ervan overtuigt dat mensen in opleiding een meerwaarde voor het centrum betekenen. De vaste medewerkers zijn hierdoor als het ware verplicht om scherp en up-to-date te blijven.

 

We zijn aangesloten bij de Vereniging van Wijkgezondheidscentra. Klik hier voor meer informatie over de visie van de wijkgezondheidscentra. Elk centrum kan binnen deze visie eigen accenten leggen.

 

 

gallery/bnr-zorgdebat_preventieve_zorg_heeft_de_toekomst